Merel Broeren

null
Als spil tussen ieders belangen, dan is Merel als een vis in het water. Een gaaf plan maken in samenspel met betrokken partners, vervolgens dit winnen en realiseren, dat geeft haar energie. Hoe ze die verbinding tussen partijen maakt? Door de juiste vragen te stellen, goed te luisteren, te zoeken naar de raakvlakken én deze met elkaar te verbinden. Merel denkt beeldend en creatief. Haar favoriete Blauwhoedproject? STROOM in Utrecht met de prachtige art deco architectuur.
Conceptontwikkelaar