Doen wat nodig is voor nu en vóóral voor morgen

donderdag 08 september 202208:45
null
Levertraan, een feestelijke bijeenkomst om samen met partners het laatste deel van het jaar in te gaan. Dit jaar met het thema; social impact. Phillip Smits, CEO Blauwhoed, sprak alle genodigden toe:

Het wordt een onstuimige herfst. Hoge bouwkosten, hogere rente-, inflatie- en energiekosten en het laagste consumenten vertrouwen ooit. Overheidsbeperkingen, (te) lange procedures, capaciteit tekorten, onduidelijkheid over regulering, stikstof problematiek, omgevingswet en klimaatveranderingen, maar daarnaast ook een grote woningbehoefte.
Dit zijn voor de komende tijd enorme uitdagingen die er niet om liegen. Die we niet meer uit de weg kunnen gaan, maar moeten omarmen. En dat vraagt om visie en oplossingen die bijdragen aan meer gelijkheid en stabilisatie van onze maatschappij. Wij kunnen hier als branche een bijdrage aan leveren door de juiste producten tegen de juiste prijs op de markt te zetten. Maar dat is voor ons niet genoeg. Onze impact kan groter op een aantal vlakken. Social impact.

Uitkomsten polls

Via onze sociale media kanalen hebben we polls uitgezet over dit thema.

De meerderheid geeft aan zowel privé als op werkgebied impact te maken. Maar waar moeten we dan de meeste aandacht voor hebben? Voor de mens,  gevolgd door klimaat en natuur. En hoe kan die impact gemaakt worden? De meeste geven aan dat ze de wereld beter willen achterlaten of betekenisvol willen zijn. Als projectontwikkelaar kan volgens de respondenten de grootste impact gemaakt worden door groen en water aan te leggen in projecten of door te investeren in social return projecten.

null

Social impact?!

Voor mij staat social impact voor: samen zonder iemand uit te sluiten, een gezonder klimaat, natuur en diversiteit. Doen wat nodig is voor nu en vóóral voor morgen. Dit vanuit mijn verlangen een bijdrage te leveren aan het oplossen van de problemen in Nederland vanuit mijn intrinsieke motivatie om anders te denken én te doen en daarmee Nederland een stukje gelukkiger, gezonder en welvarender te maken.

Bij Blauwhoed realiseren we social impact door samen gedragsgericht te ontwikkelen waardoor toekomstbestendige leefomgevingen ontstaan. Zo ontwerpen dat je mensen stimuleert tot beweging, ontmoeten en gezonder leven. Met meer aandacht voor elkaar en voor ieders omgeving. Want de waarde van onze projecten wordt bepaald door wat we voor anderen doen.

Samen maak je de grootste impact

Samenwerking is daarin een randvoorwaarde. Eigenlijk gaat het om méér dan samenwerken. Samenwerken vinden wij Blauwhoeders niet genoeg. Het gaat om een daadwerkelijke verbinding met partners. Maar ook met geïnteresseerden, bewoners, omwonenden en gebruikers.

Social impact is ook het stimuleren van geluk en gezondheid van mensen. En juist op deze zachte onderwerpen is er nog veel winst te behalen. We hebben in samenwerking met Juli Ontwerp en Syntrus onderzoek gedaan naar geluksfactoren. Wetenschappelijke kennis hebben we gecombineerd met praktijkervaringen van bewoners van onze projecten. Hierdoor krijgen we nog meer inzicht en proberen we te kwantificeren hoe we met onze projecten bij kunnen dragen aan geluk. Want er is namelijk een directe relatie tussen geluk en gezondheid.

Waarde creëren

Met deze werkwijze voegen we zowel persoonlijke als maatschappelijke waarde toe. En dat is voor onze toekomst van groot belang. Want wij zijn ervan overtuigd dat ‘doing well by doing good’ de toekomst heeft.

Het doel is om van waarde te zijn voor anderen en voor de samenleving. En als dat zo is, is de resultante winst en continuïteit. En dus niet andersom. Een mooi voorbeeld van anders denken en doen.

Daarom bouwen we ook aan partnerships met investeerder en partners zoals de Hartstichting en start-up The Social Handshake. Met The Social Handshake kunnen we alle Blauwhoeders Loongift aanbieden, waardoor medewerkers direct vanuit hun salaris goede doelen kunnen steunen, mét belastingvoordeel en een extra bijdrage vanuit Blauwhoed als werkgever, zodat er extra impact ontstaat.  

Blauwhoed heeft de afgelopen jaren vele prachtige projecten gerealiseerd waar we trots op zijn. En dat doen wij nooit alleen, maar altijd met onze gewaardeerde partners. Want impact maken doe je samen!