Een gezonde doorbraak

Tuesday, April 28, 202008:19 AM
null
Categorie
#welzijn
Mensen zijn verschillend. Dat weten we allemaal, al houden we er niet altijd rekening mee. In deze Corona periode worden de verschillen uitvergroot.

Een gezonde doorbraak

Verschillen worden uitvergroot, ondanks dat velen van ons in hetzelfde schuitje zitten en veel thuis zijn. Dat laatste biedt ons veel kennis. Én kansen. 

Dat het belang van een (t)huis voor mensen groot is, is niet nieuw. Mensen zitten in verschillende situaties: geliefden die ziek zijn, zonder werk, thuiswerkend met kinderen of alleen thuis. Eén belangrijke gemeenschappelijke deler is dat iedereen veel thuis is. We ervaren ons huis in deze periode allemaal intensiever. In een ‘normale’ situatie zouden we niet kunnen bedenken wat dat met ons en de betekenis van ons huis allemaal doet.

Het was al duidelijk dat welzijn een voor onze branche bepalende trend is. Mensen vonden vóór Corona gezondheid en geluksbeleving al belangrijker dan financiële aspecten. Je huis en leefomgeving spelen daarin een grote rol. Maar nu staan we aan de vooravond van een doorbraak van welzijn, ook in onze branche. De verwachte proptech trend dat de waarde van stenen ondergeschikt zou worden aan die van welzijn, wordt zelfs versneld. 

Technologie en technieken zijn middelen om welzijn te bevorderen, maar welzijn gaat juist ook over het ontwerp van een huis en de leefomgeving om bijv. sociale ontmoetingen te stimuleren. Businessmodellen zullen zich in de toekomst niet meer (alleen) op de stenen richten, maar ook op de ‘software’, zoals living as a service en woonconcepten als shared living en communities met (gezamenlijke) diensten.

We ontdekken met elkaar in versneld tempo de gezondsheids- en geluksknoppen voor welzijnsbevorderende én slimme huizen en leefconcepten. Van een gezond binnenklimaat, fijne buitenruimtes, brede stoepen, groen in en om het huis, multifunctionele ruimten in huis, goede infrastructuur en systemen voor slimme communicatie tot het organiseren van diensten die het leven van mensen ondersteunen. 

Laten we omarmen dat er een niet omkeerbare doorbraak komt van de behoefte aan welzijn en de ontwikkeling van technieken en tools die hierin een rol kunnen spelen. En laten we ons niet gehinderd voelen door concurrentie. Mensen zijn tenslotte verschillend. We kunnen met een diversiteit aan concepten en producten inspelen op latente behoeften, al dan niet in co-creatie met ervaringsdeskundigen. En laat dat nou iedereen zijn na deze tijd!   

Gastcolumnist voor Cobouw

Yvonne van Mierlo is één van de gastcolumnisten voor Cobouw. Maandelijks schrijft ze een column:  "In mijn columns wil ik trends, ontwikkelingen en innovaties met mensen delen, die nu en in de toekomst waardevol zijn voor ons vak. Dat doe ik vanuit mijn eigen drive: het gelukkig maken van mensen door op een verrassende manier in hun (latente) woonbehoefte te voorzien. Daarbij spelen onder andere co-creatie, communities, welzijn, transformatie, verbeelding, verleiding en identiteit een rol."