Growing Green Cities

maandag 14 november 202210:58
null
Categorie
#innovatie
Het thema van Floriade 2022. Tuinen vol innovatie en inspiratie voor duurzame, groene en leefbare steden. Velden volideeën om de dichtbebouwde stad te vergroenen en klimaatbestendig te maken.

Growing Green Cities was het thema van Floriade 2022. Tuinen vol innovatie en inspiratie voor duurzame, groene en leefbare steden. Velden vol ideeën om de dichtbebouwde stad te vergroenen en klimaatbestendig te maken. Zoals biodiverse groendaken met bomen, een diversiteit aan watersystemen voor natuurlijke infiltratie en groene gevels, halfverharding met perzikpitten, groene tuinkamers, een levende bomenbrug en duurzame voedselvoorziening in de stad. Het laat zien dat de toekomst van steden hoopvol is én dat natuur daarbij een grote rol speelt. Want groene steden zijn leefbare steden. En vergroening is hard nodig. In 2050 woont naar verwachting 68% van de wereldbevolking in de stad, op slechts 2% van het aardoppervlak. Slim en duurzaam omgaan met deze kleine en dichtbevolkte ruimte is van belang voor de gezondheid van zowel mens als de natuur.

null

Groen standaard in de projectontwikkeling

Als projectontwikkelaars moeten wij daar op verschillende manieren op inspelen. Bijvoorbeeld door klimaatadaptief en natuurinclusief als standaard mee te nemen in de ontwikkeling en samen te werken met innovatieve partijen die anders durven denken en doen. In de projecten van Blauwhoed wordt hier al veel aandacht aan besteed. Zo is het vanzelfsprekend dat neststenen in de gevels geplaats worden bij projecten waarvan we weten dat er beschermde vogels zijn, zoals zwaluwen en vleermuizen. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk groen in het ontwerp meegenomen, zijn steeds meer projecten autoluw en zetten we in op het gebruik van duurzame materialen. Bij het project EVE worden er ruim 100 diverse planten en bomen geplaatst.

null

Vergroening stimuleren

Niet alleen professionals, maar ook consumenten leveren een belangrijke bijdrage aan de natuurinclusieve en klimaatadaptieve omgeving. Op Green Island en Utopia Island bij Floriade was veel inspiratie voor je eigen tuin of balkon te zien. Hier valt nog veel winst te behalen, vooral bij nieuwbouwprojecten waar tuinen veelal verhard worden. Wij kunnen als professionals consumenten stimuleren om de eigen buitenruimte meer te vergroenen en minder te verharden. Dit kan door een voorzet te geven om tuinen natuurinclusief en biodivers te maken. Bijvoorbeeld door plantenbakken te integreren in het ontwerp en het tuinontwerp al in het voortraject voor te leggen aan de kopers. Bij het nieuwbouwproject Vechtrijk in Weespersluis mogen bewoners een plant of boom uitkiezen voor hun tuin. Samen met Blauwhoeders en de toekomstige bewoners zijn de bomen geplant. Als voorzet en als beweging om meer groen te integreren in de tuin. Bewoners worden hier enthousiast en gemotiveerd van. Dat is precies wat we willen bereiken.