Watson & Holmes is echt een verlengstuk van onze organisatie

maandag 04 december 202315:00
null
Categorie
#innovatie#co-creatie
Ontwikkelen van gelukkige en gezonde leefomgevingen. Hiervoor is inzicht in de markt door middel van data van belang. Blauwhoed doet dit al sinds jaar en dag. Dat bleek alleen steeds complexer en tijdrovender. Sinds vier jaar is daarom een hechte samenwerking ontstaan tussen Blauwhoed en Watson+Holmes.

Blauwhoed is de oudste projectontwikkelaar van Nederland. Het bedrijf bestaat bijna 400 jaar en ontwikkelt de leefomgevingen van morgen vanaf de aankoop van de grond tot en met de sleuteloverdracht aan de bewoners. Blauwhoed vindt beslissingen nemen op basis van data heel belangrijk en deed het binnenhalen, verwerken en updaten van die data lange tijd zelf. Dat bleek alleen steeds complexer en tijdrovender. Sinds vier jaar is daarom een hechte samenwerking ontstaan tussen Blauwhoed en Watson+Holmes. Een interview met Robbert-Jan Eijk, Markt en Datamanager bij Blauwhoed.

“We maken gebruik van twee dashboards van Watson+Holmes,” vertelt Robbert-Jan. “Een macro-economisch dashboard om de ontwikkelingen in de markt te volgen en een dashboard met data tot op buurtniveau, dat input geeft voor beslissingen over nieuwe en lopende projecten. Hierdoor hebben we realtime inzicht in hoe de markt zich ontwikkelt en waar kansen liggen. Met deze ingrediënten en onze kennis en ervaring ontwikkelen we woningen die aansluiten bij de vraag van morgen. En kunnen we mensen op de snelste manier voorzien van een passende woning en woonomgeving.”

Betere data, beter inzicht

“Al snel nadat ik bij Blauwhoed begon, ben ik met Mariëlle van ’t Oever aan de slag gegaan om te kijken hoe we de dashboards steeds beter kunnen maken. We hebben veel contact. Wat we daarbij allebei belangrijk vinden is interesse hebben in wat de ander drijft en waar de ander mee bezig is. En daar samen succesvol invulling aan geven.”

 “Niet alleen Blauwhoed wordt beter van deze samenwerking doordat we betere data en inzichten krijgen. Ook Watson+Holmes wordt er beter van doordat zij betere producten krijgen. We proberen elkaar continu up to date te houden met informatie over de markt, hoe we de tooling ervaren en waar optimalisaties zitten. Data-analyse wordt alleen maar belangrijker voor beslissingen op de steeds complexer wordende woningmarkt. Hoe halen we daar samen het maximale uit? Door de datakwaliteit steeds beter te maken, kunnen we snel blijven inspelen op ontwikkelingen in de markt.”

Data combineren om zo beter in te spelen op woonwensen

“We zijn nu interessante stappen aan het maken in het dashboard met verrijkte informatie voor onze projecten. Naast data op lokaal, regionaal of zelfs buurtniveau over demografie, economie, aanwezige voorzieningen, verhuisbewegingen en transacties, focussen we ons op de samenhang tussen deze variabelen en real-time inzichten in het gedrag van verschillende doelgroepen.”

“Wat voor ons ook waardevolle informatie is, is hoe recente nieuwbouwprojecten op specifieke plekken presteerden. Bijvoorbeeld: naar welke typen woningen is vraag en welke doelgroep kiest voor die woning? Als we deze informatie combineren met bijvoorbeeld de woningvoorraad en demografische trends, begrijpen we de markt steeds beter. En kunnen we fijne woonomgevingen ontwikkelen die aansluiten bij de woonwensen.”

Samen optrekken

“Als je een gezamenlijk doel hebt kom je veel verder. En de manier waarop zo’n proces gaat is heel belangrijk. Mariëlle en ik zien elkaar periodiek voor een brainstorm, maar we spreken elkaar daaromheen ook regelmatig. Kritisch zijn op de inhoud is belangrijk. En bij grotere updates in de dashboards geven we samen een presentatie aan mijn collega’s.”

“Want ik ben niet de enige binnen Blauwhoed die de dashboards van Watson+Holmes gebruikt. We trekken er samen in op om collega’s mee te nemen in waar we mee bezig zijn. Daar komt trouwens ook waardevolle input uit. Laatst hebben we op verzoek van collega’s aan het macro-economisch dashboard toegevoegd wat de prijs van grondstoffen bepaalt en drijft. Ook passen we als dat nodig is op verzoek van collega’s de user experience aan. Om zo het gebruik van de tool binnen de organisatie te stimuleren.”

Snel schakelen met elkaar

“Soms heb ik vanwege tijdsdruk rondom een project snel bepaalde informatie nodig. Dan zie ik iets in de data en denk ik: klopt dit en hoe kan dat? Waar ligt dat aan? Mariëlle reageert dan altijd voor de deadline. Ze heeft kennis van de markt en snapt wanneer het belangrijk is. Dat kan ze goed inschatten. Ik heb nog nooit gehad dat ik te laat iets ontving en daardoor een deadline miste.”

“Watson+Holmes staat ook open voor feedback. We kunnen heel makkelijk met elkaar communiceren over zaken die wij tegenkomen, waar wij nog vragen over hebben. We mogen ook kritisch zijn, die ruimte is er.”

Oog voor beide perspectieven

“Het is wat ik eerder zei: we hebben allebei oog voor beide perspectieven. Zij hebben ideeën over waar zij naartoe willen en wij hebben ideeën over waar wij naartoe willen. Daarin kunnen we elkaar helpen en daarmee snijdt het mes in onze samenwerking aan twee kanten. Wij zijn niet alleen afnemer van hun producten, we voorzien hen ook van waardevolle input. Dan ben je partners en ben je werkelijk aan het samenwerken.”

Tekst: Inge Sijpkens

null