Wie kan het betalen? 

maandag 05 oktober 202011:11
null
Iedereen betaalbare woonruimte bieden is een maatschappelijke uitdaging. Nu én in de toekomst. Hoe kijkt Yvonne van Mierlo hier naar?

Wie kan het betalen?

Iedereen betaalbare woonruimte bieden is een maatschappelijke uitdaging. Nu én in de toekomst. We praten vaak over een startersprobleem, maar het treft verschillende doelgroepen. Ook gezinnen en senioren hebben deze uitdaging, allemaal met verschillende achterliggende redenen waarom het voor hen onbetaalbaar is. 

De (voorgestelde) maatregelen in ons huidige ‘woon-systeem’ houden deze situatie (mede) in stand. Veel deeloplossingen en symptoombestrijding hebben alleen op korte termijn resultaat. Zoals het vergroten van de leencapaciteit, waardoor mensen meer kunnen betalen en het wonen ‘betaalbaar’ wordt. Of bijvoorbeeld de eenzijdige focus op de woningnood en de overtuiging dat je alleen met het bouwen van goedkope nieuwe huizen het totaalprobleem van de betaalbaarheid oplost. 

Een constructieve aanpak is mega complex met alle verschillende partijen, belangen en bestaande systemen en afspraken. Bovendien is er een lange adem voor nodig en niet eenvoudig over te communiceren… wat meestal niet wordt beloond met veel stemmen en dus politiek niet populair is. Dus zonder de efforts om er iets aan te doen en het acute betaalbaarheidsprobleem te bagatelliseren, roep ik iedereen op om naar het hele systeem én de toekomst te kijken.

Hoe moeten onze (klein)kinderen straks (ook) nog een huis kopen? Voor het oplossen van het probleem moeten we de focus verleggen naar de korte én lange termijn. Anders denken en doen is nodig. Samen kunnen we een complete toolkit maken en de transparantie vergroten. Door allemaal te doen waar we goed in zijn dragen we bij aan de oplossing voor nu en straks. Iedereen, alle partijen, publiek én privaat. Maatregelen die nu voordeel voor de branche leveren zijn niet perse goed voor de lange termijn voor iedereen.    

Stop met het vergroten van de leencapaciteit waardoor prijsstijgingen worden gestimuleerd. Naast meer en versnellen van nieuwbouw, zelfbewoningsplicht en het bedenken van vernieuwende woonproducten en productieprocessen is het juist slim om de doorstroom te faciliteren. Met concepten voor senioren zoals Senior Smart Living, waar actieve senioren worden verleid om te verhuizen voordat ze móeten, komt de verhuisketen op gang en komen meer betaalbare woningen vrij voor andere mensen. Ook vernieuwende Community en Shared Living woonconcepten, die bewoners een kostenvoordeel bieden door gedeelde woonruimten of diensten, dragen bij aan een structurele oplossing. 

Denk jij ook mee over vernieuwende oplossingen die de betaalbaarheid voor onze (klein)kinderen ten goede komen? 

Gastcolumnist voor Cobouw

Yvonne van Mierlo is één van de gastcolumnisten voor Cobouw. Maandelijks schrijft ze een column:  "In mijn columns wil ik trends, ontwikkelingen en innovaties met mensen delen, die nu en in de toekomst waardevol zijn voor ons vak. Dat doe ik vanuit mijn eigen drive: het gelukkig maken van mensen door op een verrassende manier in hun (latente) woonbehoefte te voorzien. Daarbij spelen onder andere co-creatie, communities, welzijn, transformatie, verbeelding, verleiding en identiteit een rol."