Wat is er nodig om een leefomgeving te ontwikkelen waar je gelukkig van wordt?

maandag 27 september 202110:20
null
Categorie
#co-creatie#welzijn
Eén van de belangrijkste vragen voor Blauwhoed is hoe we met gebiedsontwikkelingen bijdragen aan het welzijn, het geluk en de gezondheid van bewoners en gebruikers. In onze dagelijkse praktijk doen we dat door een multidisciplinair ontwikkelproces in co-creatie met professionals en gebruikers.

Welzijn = geluk + gezondheid

De afgelopen jaren is er toenemende aandacht voor gezondheid als thema in gebiedsontwikkelingen. Uit onderzoek blijkt dat het investeren in geluk ook een sterk positief effect heeft op onze gezondheid en levensverwachting. Focus op geluk is dus nog relevanter. Geluk wordt vaak gedefinieerd als ‘de mate waarin een individu de algehele kwaliteit van zijn of haar leven als positief beoordeelt’. Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat 40% van ons geluk afhangt van onze genen en 10 tot 20% van onze omstandigheden. Onze keuzes en gedrag, die door onze leefomgeving te beïnvloeden zijn, bepalen dus voor 40 tot 50% ons geluk. Een grote kans dus voor gebiedsontwikkelaars en ontwerpers.

Het welzijnslabel dat we bij Blauwhoed ontwikkelen stimuleert toepassingen in projecten waarvan we verwachten dat ze bijdragen aan geluk, zoals het ontmoeten van mensen, groen in de directe omgeving en een gezond binnen-leefklimaat. Daarnaast onderzoeken we, samen met Syntrus Achmea Real Estate & Finance en Juli Ontwerp, welke factoren op buurt- en gebiedsniveau daadwerkelijk positief en negatief bijdragen aan geluk. Zo willen we te weten komen wat nodig is voor het ontwikkelen van een gelukkige leefomgeving.

Om onze bijdragen aan het welzijn meetbaar te maken valideren we de wetenschappelijke inzichten bij onze bewoners. Voor een nog beter ‘geluksresultaat’ in gebiedsontwikkelingen, maken wij dus ook letterlijk ruimte voor toekomstige gebruikers.

null

Co-creatie

Naast ‘eigenaarschap’ en ‘gedragsgericht ontwerp’ als bepalende factoren voor ons woongeluk, blijkt uit onderzoek dat ‘participatie’, dus betrokken worden en zijn, ook zo’n factor is. Bij Blauwhoed spreken we daarom van een ‘co-journey’ om te komen tot een optimaal resultaat. Dit is een reis die we samen met stakeholders afleggen langs verschillende stadia van co-creatie én met behulp van diverse co-creatie-methoden.

Meer weten over de co-creatie methoden en hoe ontwerpstudies omgezet worden naar een definitief ontwerp?

NOTE: Naar aanleiding van een artikel geschreven, op gebiedsontwikkeling.nu, door Yvonne van Mierlo, directeur Blauwhoed Studio, in samenwerking met Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG).

 De SKG verbindt een groeiend aantal publieke, private en maatschappelijke organisaties die zich richten op de praktijk van gebiedsontwikkeling. SKG-partners doen een jaarlijkse schenking aan de stichting en geven samen met de TU Delft richting en inhoud aan het kennisprogramma van de leerstoel Gebiedsontwikkeling. Blauwhoed gelooft al jaren in de verbindende factor en heeft opnieuw aan haar partnerschip met SKG een vervolg gegeven. Hiermee kan SKG haar missie vervullen: het bevorderen van een professionele, reflectieve gebiedsontwikkelingspraktijk gericht op een duurzame gebouwde omgeving.